Polityka prywatności serwisu internetowego

http://constancecarroll.com.pl


I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności, która określa informacje dotyczące zasad zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez Constance Carroll Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Energetyków 48, 42-280 Częstochowa NIP 571-276-38-52 Regon 241083108 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowy pod numerem KRS 0000317936, prowadzącej serwis internetowy constancecarroll.com.pl.

II. Dane osobowe

Constance Carroll dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.constancecarroll.com.pl/ umożliwiał każdemu użytkownikowi serwisu przeglądanie strony i zamawianie oferowanego asortymentu. Wobec powyższego kierując się w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które zostaniesz poproszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działalności serwisu lub realizacji zamówień. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych uniemożliwi dokonanie czynności, do której dane te są konieczne.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Cookies (Ciasteczka)
Cookies są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej czynności, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach zamówienia.
Operacja użycia cookies odbywa się bez żadnej szkody dla komputera użytkownika i jego danych. Cookies działają pod warunkiem ich akceptacji przez przeglądarkę i nie usunięcia z dysku komputera użytkowanika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) najczęściej domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. W ustawieniach przeglądarki można dokonać zablokowania obsługi cookies, lub wymóc informację o ich każdorazowym zamieszczeniu w komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Constancecarroll.com.pl/ pobiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z serwisu, w szczególności sklepu internetowego. W przyadku blokady obsługi cookies usługa lub jej poszczególne elementy mogą nie działać poprawnie.
Prenumerata bezpłatnych newsletterów
Prenumerata bezpłatnych elektronicznych newsletterów pochodzących od constancecarroll.com.pl/ wymaga podania w wyświetlanym formularzu adresu e-mail i danych osobowych, w szczególności imienia. Uzyskane w ten sposób dane adresowe są dodawane do listy mailingowej serwisu. Użykownik może w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty informując o tym serwis constancecarroll.com.pl.
Nadzywczajne Wiadomości
Constancecarroll.com.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane, w szczególności adres e-mail posiada, i które wyrażają zgodę na niniejszą Politykę Prywatności, dopisanie do listy mailingowej, na przesyłanie newslettera, oraz wysyłanie niezapowiedzianych wiadomości. Pod pojęciem nadzwyczajnych wiadomości constancecarroll.com.pl rozumie informacje o jego serwisach, usługach i produktach, w tym informacje o zmianie oferty i promocjach, wiadomości o charaterze niekomercyjnym, (np. życzenia, wiadomości spersonalizowane.) oraz informacje komercyjne (mailingi, reklamy, promocje, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają dostępu do danych osobowych i adresów e-mail osób znajdujących się na listach adresowych constancecarroll.com.pl.
Inne formularze
Formularze, reklamy, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących constancecarroll.com.pl, dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez constancecarroll.com.pl nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Serwis internetowy Constancecarroll.com.pl gwarantuje użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Constancecarroll.com.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest bezpieczne przechowywanie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych ich uaktualnienia bądź modyfikacji poprzez kontakt mailowy na adres: marketing@constancecarroll.com.pl.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Constancecarroll.com.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji Polityki Prywatności. Użytkownicy serwisu należącego do constancecarroll.com.pl wyrażają zgodę na stosowanie Polityki Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności, constancecarroll.com.pl będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, constancecarroll.com.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu marketing@constancecarroll.com.pl.